Webshop voor Silverspas bezitters

Het vullen van het massagebad

Als u het massagebad volledig gaat vullen, dan kan dat het beste gebeuren via het filterhuis, dus door de slang achter de klep te leggen waar normaal de filters zitten. Op deze wijze komt het water via de kortste route bij de pompen terecht en vermindert u de kans op luchtbellen in het leidingwerk en het pomphuis.

Zorg er ook voor dat de filters tijdens het vullen niet in het filterhuis zitten. Er kunnen namelijk luchtbellen in de filters blijven hangen die bij het inschakelen van het bad alsnog in het leidingwerk en het pomphuis terecht kunnen komen. Plaats de filters pas terug als u de stroom van het massagebad heeft ingeschakeld en heeft geconstateerd dat alles goed werkt.
  1. Sluit eerst de stroomtoevoer naar het massagebad af door de groep(en) in de meterkast uit te schakelen.
  2. Draai de filters uit het filterhuis en zet ze bovenop de rand van het massagebad.
  3. Pak de (tuin)slang om het massagebad te vullen en steek het uiteinde van de slang in het filterhuis. Leg eventueel een verzwaard schootkussen op de rand van het bad en de slang zodat de slang goed op zijn plek blijft tijdens het vullen.
  4. Vul het massagebad tot de aangegeven markering op het filterhuis of tot alle jets tenminste 3 centimeter onder water staan of tot dat de klep van het filterhuis niet meer op de filters rust (draai tijdens het vullen de filters er wel uit om te voorkomen dat er lucht in de leidingen terecht komt).


Bijvullen van het massagebad

Waterstand
U dient het massagebad te vullen met water tot minimaal het niveau waarbij de filterklep los gaat drijven en dus niet meer op de bovenkant van de filters steunt. U kunt het massagebad ook een paar centimeter hoger bijvullen dan dit niveau, maar u dient wel enige marge aan te houden om overstroming te voorkomen.

Met elke persoon die in het bad gaat zitten zal het waterniveau namelijk stijgen. Het kan door verdamping, intensief gebruik en het knoeien van water over de rand van het bad voorkomen dat het waterniveau te laag wordt (de klep van het filterhuis steunt dan op filters). U dient het waterniveau om die reden in de gaten te houden en het bad zo nu en dan bij te vullen.

Risico’s te lage waterstand
Een te lage waterstand kan er voor zorgen dat de pompen lucht aanzuigen bij de filters. Dit kan resulteren in luchtbellen in het leidingwerk en het pomphuis, waardoor de pompen niet meer optimaal het water rond kunnen pompen. Dit moet dus zo goed mogelijk voorkomen worden.